Skip to main content

Het Weigh In Motion (WIM) systeem is een technologie die weginspecteurs of leden van de wegpolitie helpt door op een geautomatiseerde manier een preselectie te maken van potentieel overladen voertuigen. Dit doen we door alle voertuigen te wegen tijdens het voorbijrijden van een bepaald punt.

15

Efficiëntiegraad van controles vóór WIM

10

Vlaamse snelwegen met geïnstalleerde WIM-systemen

83

Efficiëntiegraad van WIM controles
Instructies politievrouw

Op locaties waar er (nog) geen Weigh In Motion-systeem aanwezig is, gebeurt de controle op overlading van voertuigen op visuele basis door de weginspecteurs of leden van de wegpolitie die langs de wegkant opgesteld staan. Wanneer zij vermoeden dat een voertuig overladen is, leiden ze die af naar een vaste asweeginstallatie voor een nauwkeurige weging.

Die manier van werken is niet zo efficiënt: slechts 15-20% van de afgeleide voertuigen blijkt effectief overladen te zijn. Dit betekent dus veel tijdverlies. Enerzijds voor de chauffeurs die in hun recht zijn en de volledige weegprocedure moeten doorlopen, anderzijds voor de leden van de weginspectie en wegpolitie die de voertuigen moeten onderscheppen en afwegen.

De weginspecteurs die opgesteld staan langs de wegkant kunnen alle gegevens raadplegen die worden doorgestuurd door het WIM-systeem. Zij kunnen vervolgens met een grotere efficiëntie potentieel overladen voertuigen afleiden naar een vaste asweeginstallatie.

Door combinatie van de informatie uit de inductieve lussen en de weegsensoren kan men elk gedetecteerd voertuig indelen in een bepaalde voertuigklasse en nagaan of deze zich al dan niet in een overladen toestand bevindt.

autobestuurder

  • Nummerplaatherkenningscamera’s hangen aan een portiek of brug (boven elke rijstrook) en registreren automatisch de nummerplaat van elk voertuig
  • Lussen in het wegdek detecteren de voorbijkomende voertuigen en stellen de lengte ervan vast
  • Weegsensoren in het wegdek detecteren de assen en registreren de aslasten
  • Camera’s aan weerszijden van de weg maken een overzichtsbeeld van de situatie
Meer informatie over WIM